Barnevernsreformen gir kommunene mer ansvar og økte utgifter til fosterhjem, institusjonsplasser og forebyggende tiltak.

Barnevernsreformen gir kommunene mer ansvar og økte utgifter til fosterhjem, institusjonsplasser og forebyggende tiltak.

Illustrasjonsfoto: Magnus Reneflot / NN / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunene må sikres kroner til barnevern

Det er bra med en barnevernsreform, men økonomien i den bør bekymre både stat og kommune.

Ved nyttår trer reformen i kraft. Den innebærer mer ansvar til kommunene for dette viktige området.

Omleggingen fra dyre tiltak til rimeligere forebygging tar tid.