Beslutningstakerne må sørge for at helsesykepleierne kan ha sin dør åpen. Å hjelpe sårbare barn og ungdommer er faktisk noe kommunene ikke kan la være å gjøre, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunene må hjelpe de sårbare elevene

Det var vondt å lese om 16-åringen som trengte akutt hjelp, men ble møtt av en lukket dør – fordi skolens helsesykepleier var satt til koronaoppgaver.

Det var god journalistikk om Kommune-Norge VG leverte søndag: Etter å ha spurt kommunene om hvor mange helsesykepleiere som ble satt til smittesporing, smittetesting, koronatelefon, ekstravakter og beredskap, kunne VG avsløre at 234 kommuner brukte helsesykepleiere til å løse koronaoppgaver i mars og april.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.