Flytransport er en næring hvor aktiviteten ikke skal øke noe særlig så lenge det er reiserestriksjoner. Det merker Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap). Oslo lufthavn ligger på grensen mellom Nannestad og Ullensaker.

Foto: Joakim S. Enger
Leder

Kommunene kan få hjulene i gang

Kommunesektoren må spille en viktig rolle i aktivitetspakken regjeringen legger fram om en uke, for å sette fart på økonomien igjen når samfunnet gjenåpnes etter koronakrisen.

Kommunesektoren må spille en viktig rolle i aktivitetspakken regjeringen legger fram om en uke, for å sette fart på økonomien igjen når samfunnet gjenåpnes etter koronakrisen.

I den mer sammensatte aktivitetspakken må kommuner og fylker bli sentrale.

I den mer sammensatte aktivitetspakken må kommuner og fylker bli sentrale.

Bare et par uker etter at regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett, vil den neste fredag presentere en pakke med økonomiske stimuleringstiltak.

I fase én og to av koronakrisen har de økonomiske krisepakkene handlet om å redde ansattes inntekter og bedrifters overlevelse etter at samfunnet og næringslivet ble stengt for å slå ned viruset. Når vi nå har smitten under kontroll, er regjeringens strategi å gjenåpne samfunnet gradvis og kontrollert. I denne tredje fasen skal de statlige økonomiske tiltakene rettes inn mot omstart av næringslivet.

Hvis bedrifter kommer i gang og permitterte tilbake i arbeid, vil det også øke kommunenes skatteinntekter. På den måten vil pakken indirekte styrke kommunenes økonomi, selv om hovedformålet altså er å hjelpe private bedrifter.

Norge har gode erfaringer med å bruke kommunesektoren til å få opp aktiviteten i privat næringsliv. Det var et effektivt virkemiddel både etter finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014.

Men ingen kriser er like. Koronakrisen er annerledes og mer komplisert enn disse to, påpekte finansminister Jan Tore Sanner (H) i sitt innlegg om revidert budsjett i Stortinget. Bransjer og regioner rammes ulikt, og økonomisk aktivitet må ikke ødelegge for smitteverntiltakene som skal videreføres. Vi skal fortsette å holde avstand i lang tid.

Kommunesektoren har tidligere bidratt med å sette raskt i gang bygg- og anleggsprosjekter de har i sine planer. I den mer sammensatte aktivitetspakken for å få i gang hjulene etter koronakrisen, må kommuner og fylker bli sentrale fordi de også har en viktig rolle som nærings- og samfunnsutviklere.

Finansministeren understreket i Stortinget at nye tiltak må ha riktig timing og omfang og virke raskt. Denne fleksibiliteten har kommuner med kunnskap om og nærhet til bedriftene.

Regjeringens strategi er dessuten at tiltakene skal støtte opp under kompetansebygging og grønn omstilling. På begge områder har kommunene viktige oppgaver, som også Klimakur 2030 understreker. Omstarten etter koronakrisen må bli en del av løsningen på klimakrisen.

Et samlet storting pekte på kommunesektorens viktige rolle i å skape ny aktivitet i økonomien da den tredje krisepakken ble behandlet 31. mars. Stortinget mener at kommunene bør få tilført en sum tilsvarende den de fikk etter finanskrisen i 2009 – 4 milliarder kroner.

Det er et tydelig signal som regjeringen må følge opp neste uke. Det vil være en god investering i arbeid og bærekraftig ny aktivitet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.