Lokalsamfunn og lokalpolitikere, blant annet i Harstad, reagerte kraftig på det de oppfattet som manglende involvering da Helse Norge nylig skulle behandle framtidig organisering av spesialisthelsetjenesten.

Lokalsamfunn og lokalpolitikere, blant annet i Harstad, reagerte kraftig på det de oppfattet som manglende involvering da Helse Norge nylig skulle behandle framtidig organisering av spesialisthelsetjenesten.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Helseregioner må ha bakkekontakt

Bedre samhandling innen helsevesenet blir vanskelig hvis en helseregion ikke samarbeider med kommunene.

Administrasjon og styre i Helse Nord har fått seg en nødvendig vekker om samhandling i praksis. Lokalsamfunn og lokalpolitikere reagerte nemlig kraftig da styret i regionen nylig skulle behandle framtidig organisering av spesialisthelsetjenesten i de nordligste fylkene. «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord», het saken.

Det er forståelig at lokalpolitikerne reagerer på vegne av sine lokalsamfunn.