Ordfører Wenche Tislevoll (H) i Fitjar lukket et møte om økonomiplanen og kalte det arbeidsseminar, og får kritikk fra Sivilombudsmannen for det. Arkivfoto: Hallgeir Vågenes, VG/NTB scanpix
Ordfører Wenche Tislevoll (H) i Fitjar lukket et møte om økonomiplanen og kalte det arbeidsseminar, og får kritikk fra Sivilombudsmannen for det. Arkivfoto: Hallgeir Vågenes, VG/NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

God uttalelse om åpenhet for velgerne

Når kommunen ikke sørger for at arbeidet opp mot økonomiplanen er åpent for allmennheten, har de et problem. Takket være at lokalavisa klaget, har de ansvarlige fått ei lekse av Sivilombudsmannen. Her er det viktig lærdom å hente for flere.

Det beste for et levende lokaldemokrati er å ha åpenhet som utgangspunkt.

Kort fortalt kalte kommunen det arbeidsseminar og lukket møtet om økonomiplanen. Så drev åtte folkevalgte, elleve fra administrativ ledelse og tre hovedtillitsvalgte med gruppearbeid for å angi omstillingsområder, i en krevende tid for kommunen. Det handlet om å finne konkrete måter å redusere driftskostnadene på og muligheter for å øke inntektene.

De diskuterte altså løsninger som angår innbyggerne direkte, enten vi bruker stengt basseng eller redusert bemanning for psykisk utviklingshemmede som talende eksempel. De burde skjønt bedre.

Denne gangen var det Fitjar kommune som ikke tok innover seg hvor viktig åpenhet er. I den aktuelle situasjonen hadde politikerne mulighet til å påvirke administrasjonen i det videre budsjettarbeidet. Trolig kom lokalpolitikerne her også med uttalelser og vurderinger som kan være viktig for velgerne når vi kommer til kommunevalget.

Ifølge ordføreren var det lokalavisa Sunnhordland som gjorde kommunen oppmerksom på at møtet burde være åpent. Hvorfor i all verden sa ikke kommunen seg enig med en gang?

I stedet fant de grunn til å argumenterte for at møtets uformelle struktur skulle bidra til at det ikke var et møte i folkevalgt organ. Lokalavisa tok heldigvis sitt samfunnsoppdrag på alvor og klaget. Sivilombudsmannens konklusjon er klar: Arbeidsseminaret skulle i utgangspunktet vært åpent for allmennheten. Kommunen fortjener kritikk for å ha brutt reglene om møteoffentlighet.

Nå sier Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) at de skal være åpne framover, hvis kommunen skal ha slike møter. Lærdommen er avgjørende for et levende lokaldemokrati.

Mange kan lære av denne uttalelsen. Sivilombudsmannen redegjør på en enkel måte for hva folkevalgte skal gjøre når de skal vurdere om folkevalgte organ skal lukke seg for offentligheten.

Det burde være elementært å spørre seg om innholdet har offentlig interesse, først av alt.

Det beste for et levende lokaldemokrati er å ha åpenhet som utgangspunkt. Når det likevel noen ganger er grunner til å lukke møter med folkevalgte, er det ikke verre enn å vise til paragrafen man måtte mene berettiger lukking, stemme over det og protokollføre – slik reglene tilsier.