To uker fra rådmannen legger fram budsjettforslaget til det skal vedtas politisk er altfor kort tid, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox
To uker fra rådmannen legger fram budsjettforslaget til det skal vedtas politisk er altfor kort tid, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Gi politikerne mer tid til budsjettet!

Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember.

Lokalpolitikerne må ha god tid til å stille administrasjonen spørsmål om budsjettet.

Karmøy har laget årets beste økonomiplan, ifølge en ny kåring. Kommuneøkonom Bjørn Brox i Agenda Kaupang har ledet arbeidet med å gå gjennom alle dokumentene, etter kriteriene økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.

I denne utgaven av Kommunal Rapport deler Brox og Karmøys økonomisjef Øystein Hagerup sine råd med leserne. Begge legger vekt på at økonomiplanen må være oversiktlig og enkel for politikerne.

Budsjettet og den langsiktige økonomiplanen er politikernes viktigste verktøy for å styre rådmannen og administrasjonen. Derfor må alle i kommunestyret forstå det som står der. Det er ikke minst viktig i valgår, når det er mange nyvalgte.

Klarspråk i kommunikasjonen med innbyggerne er blitt et satsingsområde i offentlig sektor, og kan spare kommunen for mye tid og penger. Klar og tydelig formidling, i både tekst og tall, bør også være regelen i administrasjonens kommunikasjon med folkevalgte. Det vil øke kvaliteten og effektiviteten i lokaldemokratiet. De aller fleste lokalpolitikere er fritidspolitikere. Det gjør rådmannens formidlingsoppgave spesielt viktig.

Man kommer ikke utenom økonomiske fagbegreper i en økonomiplan, og det må forventes at de som velges inn i et kommunestyre, har noe kunnskap om økonomi. De er tross alt valgt til å forvalte lokalsamfunnets pengesekk. Men de er ikke fagøkonomer. Derfor må økonomifaglige begreper forklares godt, og settes i sammenheng med hvordan kommunens økonomi fungerer.

Den nye kommuneloven endrer ikke på rådmannens tidsfrist for å legge fram forslaget til budsjett og økonomiplan. Det skal skje senest 14 dager før det skal behandles politisk. Det er altfor kort tid. Til sammenligning har heltidspolitikerne på Stortinget nesten to måneder på å behandle regjeringens budsjettforslag.

Lokalpolitikerne må ha god tid til å stille spørsmål om budsjettet til administrasjonen. Det kan være spørsmål om noe de ikke forstår, om informasjon de mener mangler og om alternative forslag til rådmannens anbefaling.

I realiteten gir heldigvis de fleste rådmenn politikerne mer enn to uker til å behandle budsjettet, men fristen burde også formelt vært lenger, minst én måned.  

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.