Det positive å si til kommunalminister Monica Mælands ferskeste kommentar, er at den er oppklarende, mener Kommunal Rapport. Foto: Terje Lien
Leder

Ekstrakostnader må kompenseres

Når ansvar overføres fra stat til kommune, er det rimelig at finansiering følger med.

Det bør absolutt ikke være tvil om kompensasjon i et slikt tilfelle.

Da regjeringen kuttet den maksimale stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra fire til tre år fra i fjor, var hensikten å få flere raskere i arbeid. Det viser seg imidlertid at flere som før mottok den statlige AAP-ytelsen nå går over til å bli mottakere av kommunal sosialhjelp. Dermed blir kommunene påført betydelige kostnader.

Kommunal Rapports nettavis meldte forrige uke at regelendringen for arbeidsavklaringspenger foreløpig har ført til 3.100 flere mottakere av sosialhjelp og en utgift for kommunene på totalt 170 millioner kroner, ifølge Nav. Dette er virkelig merkbare konsekvenser. Og mer kan være i vente.

I denne situasjonen har det fortonet seg underlig at kommunalministeren har uttalt seg om kompensasjon for kommunene på en slik måte at det kunne bli oppfattet å være i strid med tidligere uttalelse fra Arbeids- og sosialdepartementet – om at de vil kompensere ekstrakostnadene for kommunene.

Kommunesektorens organisasjon skal ha tatt opp de store utfordringene med omleggingen av AAP med regjeringen flere ganger. Dette var også tema på forrige ukes konsultasjonsmøte. Da valgte kommunalminister Monica Mæland å innrømme at hun kan ha bidratt til forvirring med sine uttalelser i Stortinget i denne saken. Det framgår både av hennes egne uttalelser til Kommunal Rapport og sitater fra KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Det positive å si til kommunalministerens ferskeste kommentar, er at den er oppklarende. I realiteten bør det absolutt ikke være tvil om kompensasjon i et slikt tilfelle.

Etter det siste konsultasjonsmøtet uttalte KS-leder Helgesen seg i positive ordelag: Vi har fått bekreftet at kommunene skal kompenseres for de ekstrakostnadene vi ser at regelendringen i AAP påfører dem, sa Helgesen til Kommunal Rapports nettavis.

Vi må kunne forutsette at det blir slik. Dette er viktig. Kommunene må ha mulighet til å følge opp på en god måte. Det er ingen vei utenom å kompensere for de ekstra kostnadene kommunene får som følge av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.