Revisjonssjef Åge Sandsengen (t.v.) og rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre har lenge hatt et konfliktfylt forhold. I revisjonens forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Hol, omtales Langseth på en svært ufordelaktig måte. Arkivfoto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres

Ville henge ut rådmann i andres årsmelding

Rådmannen i Øystre Slidre fikk sitt pass påskrevet i forslaget til årsmelding for kontrollutvalget i Hol. Forslaget var skrevet av revisjonen – som nå anklages for rolleblanding.

– At revisjonen utarbeider årsmeldingene til kontrollutvalg er en rolleblanding som verken er ønskelig eller akseptabel, sier styreleder Benedikte Vonen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

Rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre i Oppland omtales på denne måten i forslaget til årsmelding for kontrollutvalget i Hol i Buskerud: