Ill.foto: Magnus Knutsen Bjørke

- Stor mangel på sykepleiere

En kartlegging gjort av Sykepleierforbundets (NSF) tillitsvalgte viser at mangelen på sykepleiere i Østfold er stor, og sykepleiervakter erstattes ikke med sykepleiere.

Ifølge undersøkelsen forbundet har gjort i 13 av 18 kommuner i Østfold, er 23 prosent av sykepleiervaktene i pleie- og omsorgstjeneste ubesatt.

Resten av vaktene erstattes med helsefagarbeidere, ufaglærte eller ingen vikarer, hevder NSF i en pressemelding.