Arne Johansen rykket opp som fast rådmann i Lærdal 1. januar 2019, etter å ha vært konstituert rådmann siden sommeren 2018. Foto: Lærdal kommuneLærdal kommune

Søker ny jobb etter to måneder i sjefsstolen

Knapt to måneder etter at han ble rådmann i Lærdal, søker Arne Johansen jobben som rådmann i Brønnøy.

Johansen er én av seks søkere – alle menn – som ønsker å overta sjefsstolen etter Pål Trælvik, som sa opp i desember for å bli generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub. Johansen begynte som rådmann i Lærdal 1. januar, etter å ha vært konstituert rådmann siden sommeren 2018.

– Er det ikke litt tidlig å gå lei etter to måneder?