Sogndal sett fra Åbyrge. Foto: Harald Groven/(CC BY-SA 2.0)Harald Groven/(CC BY-SA 2.0)

Seks vil bli toppleder i nye Sogndal

Avtroppende prosjektrådmann Stig Arne Thune leverte en kraftsalve i oppsigelsesbrevet.

Thune hadde vært prosjektrådmann i nye Sogndal i vel ett år da han sendte ordføreren en e-post med oppsigelse lørdag 29. juni. Samme kveld la Thune ut en lengre e-post på Facebook der han orienterte om oppsigelsen. Dermed fikk flere i fellesnemnda for nye Sogndal kommune først vite om oppsigelsen i sosiale medier.

I etterkant ble først deler, og senere hele Thunes oppsigelse gjort offentlig. Der rettet han ifølge Sogn Avis hard skyts mot deler av toppledelsen i den nye kommunen. Thune var tydelig på at han mente den nye kommunen måtte rekruttere nye ledere eksternt, og tipset om at Vik-rådmann Oddbjørn Ese var ledig.