Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad og Aud Norunn Strand, rådmann i Modum, er henholdsvis leder og nestleder i Norsk Kommunedirektørforum, tidligere Norsk Rådmannsforum.

Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad og Aud Norunn Strand, rådmann i Modum, er henholdsvis leder og nestleder i Norsk Kommunedirektørforum, tidligere Norsk Rådmannsforum.

Foto: Agnar Kaarbø

Rådmannsforum skifter navn

Interesseorganisasjonen Norsk Rådmannsforum tilpasser seg og skifter navn til Norsk Kommunedirektørforum. Vedtaket ble gjort på årsmøtet sist uke.

– Vi ønsker å være med i tiden, sier styreleder i kommunedirektørforumet, Hugo Thode Hansen til daglig kommunedirektør i Harstad.

En kartlegging Kommunal Rapport gjorde nylig viser at snart tre år etter at den nye kommuneloven trådte i kraft, er det fremdeles 124 rådmenn i Norge. Det er 122 færre enn ved årsskiftet 2019/2020.