Rådmannen innstilte i byggesak hvor broren var involvert

Tjøme-rådmann Christine Norum avviser at hun som rådmann skal ha påvirket byggesak der et familiemedlem fikk utvide en fritidseiendom.

Habilitetsspørsmålet rundt rådmannens rolle kommer på et tidspunkt hvor byggesaksavdelingen i kommunen er under gransking.

I innstillingen til hovedutvalg for miljø og teknikk datert 18. januar i år, foreslår rådmannen å gi tillatelse til å oppføre et tilbygg på 45 kvadratmeter til en fritidsbolig i Tjøme. Området er i kommuneplanen avsatt til LNF-spredt fritidsbebyggelse.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.