Kompetansereformen ikke avklart

Kompetansereformen må fases inn gradvis, sier Arntsenutvalget.

KS-leder Halvdan Skard sier det ikke er avklart om det skal settes av penger til reformen allerede i år. Det avklares i lønnsforhandlingene. Partene er enige om å ta kontakt for å koordinere de ulike tariffområdene.


Forhandlingene skal også avgjøre hvilket fondsopplegg som skal velges: Et nasjonalt fond, bransjevise fond (et fond for kommunesektoren) eller fond i hver bedrift (kommune). KS har argumentert for det siste.


Utvalget har likevel lagt sterke føringer. De anbefaler løsninger som senere gjør det mulig å allmengjøre og lovfeste slike ordninger. Da kan ikke tariffområdene ha ordninger som spriker.


Statlig medvirkning i finansieringen antydes også. Det er verdt å merke seg at Finansdepartementet var med i utvalget.


Skard framhever at et bedre tilbud til voksne om videregående opplæring vil kreve økte statlige tilskudd.

Skrevet av: Ole P. Pedersen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.