Fredrikstads rådmann Ole-Petter Finess har ikke lenger Frps tillit, ifølge formannskapsmøtet i dag, torsdag. Arkivfoto: Terje Lien

Hard kritikk av forrige og nåværende rådmann i varslersak

Etter omfattende gransking fremmer Frp mistillit mot rådmann Ole-Petter Finess i Fredrikstad. Flertallet nøyer seg med hard kritikk av Finess og eks-rådmann Lasse Hansen, og beklager overfor varslerne. (OPPDATERT)

Det kom fram på formannskapsmøtet i dag, torsdag, skriver Fredriksstad Blad.

Forslaget om mistillit mot Ole-Petter Finess fikk bare Frps stemmer, men ifølge avisa er det ikke gitt at det blir samme stemmefordeling når saken kommer til bystyret om to uker.

Tre varslere ble utsatt for gjengjeldelse, er konklusjonen i to granskingsrapporter som ble lagt fram i mai. Kritikken mot kommuneledelsen for unnlatelser, manglende omsorg og negative handlinger er ramsalt i de to rapportene.

To av varslerne i Fredrikstad sier de vil kreve erstatning og oppreisning for gjengjeldelsen de er blitt utsatt for.

Ap fremmet sterk kritikk av administrasjonen i møtet, men var ikke med på mistillitsforslaget. Bystyrets sekretariat har oversendt til Kommunal Rapport forslaget som fikk flertall til slutt - med stemmene fra Ap, Sp og SV. Sekretariatet understreker at protokollen ikke er klar.

Retter kritikk mot eks-rådmann Hansen

Saken startet mens nåværende KS-direktør Lasse Hansen var rådmann i Fredrikstad. Han får sammen med Finness kritikk av flertallet i formannskapet.

I forslaget som har flertall, heter det blant annet (med henvisning til Hansen som “rådmann1” og Finness som “rådmann2”):

“Bystyret påpeker alvorlighetsgraden knyttet til rådmann1, og hans behandling av saken. Det har uten tvil forekommet feilvurderinger som ikke er forventet av kommunens øverste administrative leder. Dette er svært kritikkverdig. Rådmann2 arvet saken fra rådmann1, men det framkommer av rapportene at også rådmann2 er ansvarlig for feilvurderinger i saken. Bystyret merker seg at rådmann2 ikke hadde den fulle oversikten, og at det har blitt tilbakeholdt informasjon fra rådmannens underordnede. Det fritar ikke rådmann2 fra sitt ansvar som øverste leder, og dette burde vært håndtert korrekt. Det er kritikkverdig. Bystyret er kjent med at det er gjort forbedringsarbeid etter RTD-rapporten, likevel forventes det at rådmann2, basert på funn i granskningsrapportene, igangsetter nødvendig kompetansebygging og forbedringsarbeid.”

Hansen, som sluttet i Fredrikstad kommune i 2014, skriver i en e-post til Kommunal Rapport at han ikke har noe å tilføye utover det han tidligere har kommentert i saken. 

– Jeg stolte på forklaringene jeg fikk om at vi opererte innenfor regelverket. I dag kan vi slå fast at varslerne ikke ble lyttet godt nok til tidlig nok, sa han til Kommunal Rapports ukeavis da saken ble omtalt i 2016.

Høyre: Avventer

Høyre vil foreløpig ikke konkludere i spørsmålet om tillit til dagens rådmann Finess.

– Dersom man skal forbedre seg, hvis man har et problem som skal løses, må man erkjenne at det er et problem. Og er det noe vi har slitt med, er det å ta inn over oss de problemene Fredrikstad kommune har stått overfor de siste 4–5 årene, sa Høyres Truls Velgaard i formannskapsmøtet, ifølge Fredriksstad Blad.

Vil unnskylde

Flertallet i formannskapet innstiller også på at varslerne i Fredrikstad får en unnskyldning:

“Bystyret takker varslerne for at de varslet om kritikkverdige forhold i Fredrikstad kommune, og ber på det sterkeste varslerne om unnskyldning for det de har blitt utsatt for i forbindelse med deres varslinger. Bystyret tar avstand fra den personalhåndteringen som framkommer gjennom granskningsrapportene, og forventer at nye rutiner skal forhindre at noe liknende kan skje igjen”, heter det i forslaget som skal behandles av bystyret 21. juni i år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.