- Jeg er til enhver tid åpen for forhandlinger, sier den sparkede rådmannen Håkon Rydland, som i dag møter ordfører Kåre Helland (Sp) i retten. Arkivfoto: Terje Lien

Første rettsrunde om rådmannsoppsigelse

I dag klokken 9 starter førte del av rettsoppgjøret etter oppsigelsen av rådmann Håkon Rydland i Sør-Aurdal.  

Dagens åpne rettsforhandlinger dreier seg om hvorvidt Rydland har rett til å tre inn igjen i stillingen og stå i den til oppsigelsessaken er rettslig avgjort. I praksis vil dette avhenge av om retten kommer til at Rydland ble oppsagt i prøvetiden, eller om denne var utløpt, da han 9. mars ble sagt opp av et enstemmig kommunestyre

Rydland har tatt ut stevning mot Sør-Aurdal kommune for det han oppfatter som en ugyldig oppsigelse, og krever erstatning både for økonomisk og ikke-økonomisk tap. Når selve oppsigelsessaken kommer opp for domstolen, er ikke fastsatt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.