Én kvinne, én med ukjent kjønn og seks menn vil gjerne ha dette som arbeidssted i årene framover: Rådhuset i Havøysund, Måsøys kommunesenter.

Én kvinne, én med ukjent kjønn og seks menn vil gjerne ha dette som arbeidssted i årene framover: Rådhuset i Havøysund, Måsøys kommunesenter.

Foto: Bernth Sjursen

Fjerde søk etter toppleder ga åtte kandidater

Nå håper ordfører Bernth R. Sjursen på klaff på fjerde forsøk.

Måsøy kommune har slitt med å skaffe ny toppleder etter at Fred R. Johnsen sa opp i midten av mai, mens han ennå var i prøvetida

Kommunen utlyste først stillingen med søknadsfrist i juli. Da landet politikerne på at søkertilfanget ble for tynt.