Asbjørn Montelius og hans ektefelle Elisabeth Montelius anker med begrunnelse både i bevisvurderingen og lovanvendelsen til tingretten.Tom-Egil Jensen fmvfoto.no

Anker frifinnelsen av rådmann

Saksøkerne anker frifinnelsen av Halden-rådmannen. Nå er det opp til lagmannsretten å avgjøre om injuriesøksmålet skal behandles på nytt.

Rådmannen ble frifunnet og tilkjent alle saksomkostninger av Fredrikstad tingrett, som i sin dom også slår fast at søksmålet mot henne var grunnløst. I tillegg til rådmann Grindakers saksomkostninger på drøyt 400.000 kroner, kommer deres egne saksomkostninger, som utgjør et enda høyere beløp, ifølge tingretten.

Tross det knusende nederlaget i første rettsinstans, har kommuneansatte Asbjørn Montelius og hans ektefelle Elisabeth Montelius besluttet å anke saken inn for Eidsivating lagmannsrett.