- Ordførere bør ikke sitte i representantskapet i revisjonsselskaper, mener ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Advarer mot ordførere i revisjonens eierorgan

Kommuner i Valdres og Hallingdal vil holde ordførerne unna revisjonsselskapets eierorgan. Det er stikk i strid med rådene fra KS, KS Bedrift og Norges Kommunerevisorforbund.    

– Ordførere bør ikke sitte i representantskapet i revisjonsselskaper. Der bør kontrollutvalgsmedlemmer eller opposisjonspolitikere sitte, skrev ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal i en epost til sine ordførerkolleger i Valdres 17. januar.

Kommunerevisjon IKS

Interkommunalt revisjonsselskap for de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal.

To av kommunene (Hol og Flå) har vedtatt å melde seg ut med virkning fra 2020.

Styreleder Frantz Mietle trakk seg i fjor høst. Også nestlederen har trukket seg.

Det ble avholdt ekstraordinært representantskapsmøte 31. januar for å velge nytt styre.

Valgkomiteen foreslo også ny ledelse av representantskapet. Deres forslag ble avvist av flertallet.

Det har det siste året blitt reist sterk kritikk mot selskapets ledelse for ulike forhold.

Kommunal Rapport har blant annet omtalt mulig brudd på taushetsplikten og regnskapsregler.

Det er også reist spørsmål rundt revisjonens rolleforståelse og uavhengighet, og det tette samarbeidet med kontrollutvalgenes sekretærer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.