Seks vil bli toppleder i nye Sogndal

Ledelse. Avtroppende prosjektrådmann Stig Arne Thune leverte en kraftsalve i oppsigelsesbrevet.
Sogndal sett fra Åbyrge. Foto: Harald Groven/(CC BY-SA 2.0)

Thune hadde vært prosjektrådmann i nye Sogndal i vel ett år da han sendte ordføreren en e-post med oppsigelse lørdag 29. juni. Samme kveld la Thune ut en lengre e-post på Facebook der han orienterte om oppsigelsen. Dermed fikk flere i fellesnemnda for nye Sogndal kommune først vite om oppsigelsen i sosiale medier.

I etterkant ble først deler, og senere hele Thunes oppsigelse gjort offentlig. Der rettet han ifølge Sogn Avis hard skyts mot deler av toppledelsen i den nye kommunen. Thune var tydelig på at han mente den nye kommunen måtte rekruttere nye ledere eksternt, og tipset om at Vik-rådmann Oddbjørn Ese var ledig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.