Lederutvikling har ført til nedgang i sykefraværet

Ledelse. Ledere som tror de kan påvirke fraværet har rett: Det kan de. En ny rapport viser at aktiv oppfølging fra ledelsen får ned sykefraværet i omsorgssektoren.
Agendaforsker Kjell Værnor, Fafo-forsker Lise Lien og KS-direktør Tor Arne Gangsø la fram den ferske rapporten om sykefravær og ledelse i Arendal idag. (Foto: Tone Holmquist)

KS slapp i dag en rapport om følgeforsking til prosjektet NED med sykefraværet på Arendalsuka. 27 av de største kommunene har vært med i prosjektet der man har et tettere samarbeid med NAV for å følge opp sykemeldte. For det viser seg at det er de store kommunene som har det høyeste fraværet.

 Flere kommuner har hatt gode resultater etter å ha vært med i prosjektet som legger stor vekt på lederutvikling, og det som kalles mestringsledelse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.