Kompetansereformen

Ledelse. 1995: Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en handlingsplan for verdiskapning.
1996: Buerutvalget, ledet av bedriftsrådgiver Lars Buer, blir oppnevnt av regjeringen Jagland.
1997: Utvalget legger fram utredningen om en nasjonal handlingsplan for voksenopplæring og kompetanseutvikling i arbeids- og samfunnsliv.
1998: Avtale mellom partene i lønnsoppgjøret.
1998: Stortingsmelding om kompetansereformen fra regjeringen.
1999: Stortinget behandler kompetansereformen.
1999: Et spleiselag mellom partene i lønnsoppgjøret skal finansiere reformen. Dette er en avgjørende forutsetning for å få til et moderat oppgjør denne våren.

Arbeidstakernes rettigheter
Stortingsflertallet har vedtatt følgende rettigheter til etter- og videreutdanning:
- Alle skal ha en individuell rett til utdanningspermisjon.
- Voksne som ikke har fullført grunnskoleopplæringen skal få tilbud om dette.
- Voksne som ikke har fullført videregående opplæring skal få tilbud om dette. Fylkeskommunene får en lovfestet plikt om å gi et slikt tilbud.
- Voksne skal kunne tas opp på det nivået de hører hjemme på basis av dokumentert likeverdig kompetanse. Dette skal gjelde både videregående utdanning og høgskoleutdanning.

Skrevet av: Ingun Larsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.