Kultursjef Tone Ulltveit Moe og leder for bystyrekomite for kultur, idrett og byliv, Fredrik Haaning (H) i Drammen er stolte og glade for prisen. De har vært nominert tidligere, men denne gangen gikk de helt til topps.Foto: Tone Holmquist

Drammen er Norges kulturkommune

Etter å ha danket ut Larvik og Sarpsborg i finalen, kan Drammen smykke seg med tittelen Norges kulturkommune 2019.

– Det kommer tydelig fram i søknaden at vinnerkommunen arbeider strategisk og målrettet med hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer. Langsiktige mål er satt, og kommunen kan vise til en målrettet og fokusert satsing for å nå disse målene. Kommunen viser seg som en innovativ, nyskapende og utholdende aktør i arbeidet med kulturfeltet, med politisk vilje til løfte kulturlivet opp og fram, oppgir juryen i sin begrunnelse.

Vinneren ble kåret i dag, som en av postene på programmet under Arendalsuka. 

Tone Ulltveit-Moe er kultursjef i Drammen på fjortende året, og nå ble en langsiktig innsats kronet med seier. Drammen har tidligere fått mange priser for sin byutvikling.

-Vi har fått priser for «hardware» før. Nå får vi det for «software» , byens innhold, sier kultursjefen.

Målrettet utviklingsarbeid

Det er Norsk Kulturforum (NOKU) som deler ut prisen Norges kulturkommune. Juryen har bestått av Kristin Ørmen Johnsen (leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget), Gunn Marit Helgesen (KS-leder) og Else Blom (styreleder for NOKU).

I arbeidet med å kåre årets kulturkommune, oppgis det at juryen har hatt fokus på kommuner hvor kulturen er en naturlig del av forvaltningen. Samtidig som den er godt forankret hos politikerne. 

I vinnerbegrunnelsen trekkes det videre fram at Drammen gjennom en årrekke har “arbeidet målrettet med å utvikle kommunen og dets omdømme. Dette har de gjort gjennom en bevisst satsing på brobygging – både i bokstavelig og metaforisk forstand – gjennom utvikling av byrommet og gjennom å bygge samhold i kommunen mellom kulturer. Kommunen har helt bevisst brukt kultur som en viktig faktor i arbeidet med integrering og samhold blant befolkningen. Kultur har vært, og er drivkraften i hele bredden av utvikling i kommunen, og det er etablert gode samarbeid og lagt til rette for medvirkning fra innbyggerne”.

– Foregangskommune

– Juryen ønsker å trekke fram at kommunen er en foregangskommune som ivrig har delt sine erfaringer med andre, og har i dag, gjennom sin kompetanse og satsing, nasjonal status som kompetansesenter for et mangfoldig og inkluderende kulturliv, oppgis det i begrunnelsen. 

 

 

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.