Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Medvirkning på nett kan styrke demokratiet

Når undergrupper i samfunnet føler seg avskåret fra det politiske systemet, er det ikke bare et problem for hver enkelt, men for samfunnet som helhet.

I en tid hvor demokratiet settes på prøve også i etablerte, vestlige demokratier, er viktigheten av å forske på demokratiske prosesser kanskje viktigere enn noen gang.

Lykkes denne medvirkningsformen med å nå andre sosiodemografiske grupper enn de som vanligvis engasjerer seg politisk?