Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Mangler skole- og barnehageledere tydelige kompetansekrav?

Alle forventer at lærerne skal ha høy og relevant kompetanse. Men hvilke forventninger har vi egentlig til kompetansen hos de som skal lede lærerne?

Opplæringsloven og barnehageloven legger rammene for det ansvaret vi som ledere skal oppfylle sammen med det profesjonelle fellesskapet. Læreplaner og rammeplan for barnehage og SFO gjør samfunnsoppdraget vi er satt til utføre enda tydeligere.

Det er på høy tid at vi jobber med å skape en sterkere kultur for lederutvikling i skole og barnehage.