Tegning: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Krenkesakene er skolens varslingssaker

Kapittel 9a i opplæringsloven var et kvantesprang for elevenes rett til et trygt psykososialt skolemiljø. Men undersøkelsene loven krever, ble vanskelige.

Arbeidsmiljøvarslinger og § 9a-5-saker i skolen, hvor det anføres at en lærer har krenket en elev, har én ting til felles: Kombinasjonen av en usikker undersøker på den ene siden og en stresset omvarslet/lærer på den andre siden gir en eksplosiv cocktail som er et stort hinder for å oppnå det egentlige formålet med undersøkelsen; å bedre situasjonen.

Man kan hente læring fra utviklingen vi har sett i varslingssakene i arbeidslivet.