Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Helsevesenet har nok penger

Svarte hull er krevende å fylle, også i helsevesenet.

I mars 1989 snakket daværende helse- og sosialminister Tove Strand (Gerhardsen) til en fullsatt konferansesal i Alta om forskjeller i helsevesenet og hva regjeringen ønsket å gjøre med det. Hennes redegjørelse bygde på Helsedirektoratets dokument «Helse for alle i Norge? 2000».

Vi vil gjerne betjene oss selv også når vi behøver helsehjelp, men overlate konsekvensene av våre valg til andre.