Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Forsk mer på kommunene!

Politikere vil lære mer om hva slags politikk som fungerer. Samtidig kan gode, norske kommunedata drive den internasjonale forskningen fremover.

Norske kommuner er en gullgruve for å prøve ut forskjellige tiltak og politiske løsninger. Det gjøres mye forskjellig i kommunene som man i omverden vet lite om. Derfor burde det forskes mer på hva som gjøres i norske kommuner. Det har både kommunene, nasjonale myndigheter og forskningsmiljøene interesse av.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.