Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Det snakkes altfor lite om positive avvik

Hverdagsheltene finnes i alle kommuner. Hvis vi ikke lærer av dem, kan vi gå glipp av visdom om gode løsninger som allerede er tilgjengelige for alle.

I alle kommuner finnes det noen som klarer å finne virkningsfulle løsninger på komplekse utfordringer, uten tilgang til ekstra ressurser. Hvorfor snakker vi ikke mer om læringsverdien i det de gjør?

Det er prisverdig at kommunene er opptatt av å lære av egne feil og avvik, for å kunne korrigere kursen i den kommunale arbeidshverdagen. Det finnes samtidig et stort og uforløst potensial til endring og innovasjon i de positive avvikene, som kan utløses relativt enkelt.