– Vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. Det er en tung erkjennelse, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han talte til Arbeiderpartiets strategikonferansepå Gardermoen lørdag.

– Vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. Det er en tung erkjennelse, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han talte til Arbeiderpartiets strategikonferansepå Gardermoen lørdag.

Foto: Frederik Ringnes / NTB

Støre tar ansvar for krisevalget: – Det skal folk merke

Statsminister Jonas Gahr Støre tar det øverste ansvaret for at Ap leverte sitt dårligste valg på 99 år. Nå vil han komme tettere på folk i hverdagen.

– Ansvaret ligger hos meg. Det er et ansvar jeg tar på det aller største alvor. Jeg vil gjøre alt jeg kan, fra sent til tidlig, for å løfte laget og justere kursen, sa Støre til partiets strategimøte på Gardermoen lørdag.

Arbeiderpartimedlemmer fra hele landet er samlet denne helgen for evaluere det historisk dårlige valget kommunevalget i høst.

– Nå skal vi jobbe for å komme tettere på folk i hverdagspolitikken. Gi folk trygghet gjennom å få prisene ned, rentene ned. Og velferdspolitikk som virkelig treffer de behovene folk har. Det skal de merke, sier Støre til NTB.

Takhøyde for kritikk?

Han opplever at han har tillit i partiet, men sier at han har reflektert over sitt eget ansvar for det dårlige valget.

– Dette møtet skal jo handle om evalueringen, men vel så mye om hva vi skal gjøre riktig fremover, sier han.

– Er det takhøyde på dette møtet for at folk i partiet kan si det de mener?

– Det er min erfaring og min forventning, sier Støre.

Politisk ansvar for dyrtiden

I forkant av møtet har Arbeiderpartiet gjort en bred evaluering, både i organisasjonen og gjennom velgerundersøkelser.

I den interne evalueringsrapporten konkluderes det med at partiet ikke lyktes i å gi folk tilstrekkelig med økonomisk trygghet «i en tid der mange kriser gjør at folk føler stor uro».

Støre mener at økonomi var den klart viktigste saken for folk i valgkampen.

– Folk har fått dårligere råd og, de gir oss et politisk ansvar for at det har blitt slik, sier han.

Han understreket at inflasjonen må ned:

– Vi må gi folk tryggheten tilbake. Det er vårt mål nummer én.

Bedre problembeskrivelse

Ap-lederen sier han vil komme tettere på velgerne, at partiet må bli bedre til å beskrive problemene folk har, og å gjenta det partiet står for og får til i regjering.

– Hvis vi skal ha æren for det som er bra i landet vårt, må vi også stille opp for og kritisk belyse det som ikke går bra: mangler i eldreomsorgen, utfordringer i sykehusene og i skolene.

I talen forsvarte Støre også en av sakene som skapte mye bråk i valgkampen, nemlig lakseskatten.

– Jeg forstår at det ikke er populært hos dem som er truffet. Og så ble vi møtt av en ganske heftig motkampanje, som skapte ringvirkninger, sier han.

Må tettere på hverdagslivet

Videre innrømmet statsministeren at «utenompolitiske» saker har tatt mye av regjeringens oppmerksomhet.

– Dette skal vi ut av. Dette ligger bak oss, og vi vil ikke ha mer av det.

Støre mener partiet må komme tettere på folks hverdagsliv. – Vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. Det er en tung erkjennelse.

Spøkte med Gro

Statsministeren brukte litt av talen sin også på å forsvare arbeidslinjen, og at partiet de neste årene skal ta tak i og bygge den ut.

Han sa «Det er typisk norsk å gå på jobb», med henvisning til Gro Harlem Brundtland, til applaus og latter fra salen, og sa videre «Gro, can you hear me?».

– Arbeidslinjen er Einar Gerhardsen, det er Gro Harlem Brundtland, det er oss. Det kan bli bråk av å forsvare arbeidslinjen. Det bråket skal vi tåle. Det å stille krav er også å stille opp. Tenk alle de mulighetene som arbeid gir for den enkelte og for samfunnet.