Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken i KS mener at folkevalgte må akseptere demokratiske spilleregler.

Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken i KS mener at folkevalgte må akseptere demokratiske spilleregler.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Råder misfornøyde Ap-ere til å underkjenne valget

Man må forvente at folkevalgte følger demokratiske spilleregler, mener Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef for KS folkevalgtprogram.

Torsdag ble det konstituerende møtet i Gratangen avblåst, fordi sju av 15 representanter ikke møtte opp. Bakgrunnen var at mindretallet hadde klaget på gjennomføringen av valget – en klage som Kommunal- og distriktsdepartementet avviste rett før konstitueringen.

Tre av de sju meldte forfall, mens fire lot være å møte opp.