Statsforvalteren skal utrede oppdeling av Kinn kommune

Kinnkommune har søkt Kommunal- og distriktsdepartementet om å utrede deling av kommunen. Statsforvalteren i Vestland har fått oppdraget.

– Departementet har mottatt søknaden fra Kinn og mener det er riktig å etterkomme kommunens ønske ved å nå gi oppdrag om å utrede deling av kommunen. Det er viktig for regjeringen å lytte til lokaldemokratiet og ta kommunene på alvor, sier den nye kommunal- og distriktsministeren Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding langfredag.

Kinn begrunner søknaden med at kommunen ikke har en optimal struktur for framtida og håper at utredningen vil avklare om innbyggerne drar nytte av å videreføre dagens Kinn kommune.

Det er flertall i kommunestyret for å iverksette utredningen, men det har ennå ikke tatt stilling til om kommunen bør deles opp eller ikke. Heller ikke departementet har tatt stilling til det spørsmålet ennå.

Kommunene Flora og Vågsøy ble sammenslått til Kinn i 2020.

(©NTB)