Kartverket har det statlige ansvaret for IKT-delen av kommune- og regionreformen. Før sammenslåingene som ble gjennomført fra 2018 deltok prosjektingeniør Inge Rognmo på generalprøve. Nye grenser, gatenavn, eiendomsnummer og kommunenummer skal fungere i kommunenes IKT-systemer. Arkivfoto: Øyvind Aukrust

Sjekker IKT-status i nye kommuner

Kartverket sender denne uka ut en undersøkelse til sammenslåingskommuner for å finne ut hvor langt de er kommet digitalt.

Kartverket har ansvaret for å koordinere den digitale sammenslåingen av kommuner og fylker.

Mange kommuner oppgir at IKT-samordning er den største utfordringen i sammenslåingsprosessen, og det er også Kartverkets erfaring.