Så mange lokalpolitikere sier ja og nei til sammenslåing i de kommunene som ikke slår seg sammen fra 2020.

Halvparten av lokalpolitikerne vil ha sammenslåing

Nesten halvparten av lokalpolitikerne i kommuner som ikke slår seg sammen fra 2020, mener at deres kommune bør gjøre det i overskuelig framtid.

109 kommuner er i ferd med å danne 47 nye. Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Regjeringen og stortingsflertallet ønsker at kommunereformen skal fortsette, men sammenslåinger skal være frivillige.

Undersøkelsen

Kommunal Rapport gjennomfører årlig en større undersøkelse blant alle lokalpolitikerne.

Den gjennomføres nå for sjette gang.

Vi ønsker å bidra til mer kunnskap om hvem lokalpolitikerne er, deres hverdag og deres synspunkter på lokaldemokrati og politikk.

Svarene blir behandlet anonymt overfor leserne, men politikerne kan bli kontaktet av redaksjonen og spurt om de ønsker å kommentere svar offentlig.

Undersøkelsen har noen faste spørsmål og noen som varierer fra år til år. Siden dette er den siste undersøkelsen i perioden, er gjenvalg et tema.

11.067 politikere i kommunestyrer og fylkesting er kontaktet av Kommunal Rapport via e-post i desember 2018.

2.761 politikere har besvart undersøkelsen, en svarprosent på 25 prosent. Feilmarginen er +-1.6 %

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.