Nye Ullensvang må redusere driften med 10 prosent i 2021. Økonomien ville sett noe lysere ut hvis de gamle kommunene hadde samkjørt sin pengebruk de siste par årene før sammenslåingen, mener ordfører Roald Age Haug (Ap). Bildet er fra 2016 da Haug var ordfører i Odda.

Nye Ullensvang må redusere driften med 10 prosent i 2021. Økonomien ville sett noe lysere ut hvis de gamle kommunene hadde samkjørt sin pengebruk de siste par årene før sammenslåingen, mener ordfører Roald Age Haug (Ap). Bildet er fra 2016 da Haug var ordfører i Odda.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Sliter med de gamle kommunenes pengebruk

Fellesnemnda burde styrt pengesekken i 2019, mener ordførere i nye kommuner som sliter med forgjengernes pengebruk. 

– Det hadde vært en stor fordel om fellesnemnda hadde fått myndighet til å legge felles budsjett og økonomiplan for den nye kommunen. Da hadde vi unngått noen investeringer, som ikke ville kommet i samme tempo i dag, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang til Kommunal Rapport.

– Summen av investeringene som ble gjort i de gamle kommunene, i tillegg til de investeringene vi må gjøre nå, blir tung å bære, sier ordfører Elin Weggesrud (Ap) i Holmestrand.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.