Årets modigste er en pris som skal markere betydningen av varsling. Spesialrådgiver i Grimstad Ragnar Holvik fikk flest stemmer. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Varsleren fra Grimstad kåret til Årets modigste

Ragnar Holvik fra Grimstad ble Årets modigste. Han avdekket ulovlige direktekjøp i helsesektoren i Grimstad kommune.

– Nå ble jeg uendelig glad. Det er vanskelig å holde følelsene tilbake, sier Ragnar Holvik da han får overrakt den gledelige nyheten.

– Prisen uttrykker at innbyggere som har stemt meg fram mener det å varsle er en viktig verdi i vårt samfunn, mener han.

Årets modigste er en av de tre kategoriene i Årets kommuneprofil. De to kandidatene fikk flest stemmer på tvers av alle kategorier.

Han er varsleren i den omfattende helsekjøpssaken i Grimstad, en sak som fortsatt er under gransking. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Holvik har «utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune», og «det er generelt viktig at det blir varslet og at varslingen blir anerkjent».

Åpenhet, redelighet, respekt og mot er grunnverdiene i Grimstad kommune, og Holvik sier det er disse verdiene som ligger til grunn for at han varslet i denne saken.

– Personlig betyr denne prisen veldig mye for meg fordi jeg har møtt mye motstand og utstøting og det jeg opplever som gjengjeldelse på min arbeidsplass som varsler av en stor sak. Det at en får en pris som dette er en veldig stor ære, sier Holvik.

Han sier prisen er et uttrykk for at varsling og det å ta opp kritikk i egen kommune fra en ansatt er ønskelig.

– Saken i seg selv er ikke et godt signal til varslere fordi jeg har opplevd saker og ting som varslere burde vært forskånet fra. Men selve prisen uttrykker at innbyggere som har stemt meg fram mener det å varsle er en viktig verdi i vårt samfunn, en verdi man ønsker å verne om.

Holvik har til sammen 28 års fartstid i kommunen og er i dag rådmannens spesialrådgiver, i stab direkte underlagt rådmannen. Én av oppgavene er å påse at kommunen har gode etiske retningslinjer og verdier å styre etter.

Våren 2016 gikk han til kontrollutvalgets leder med varsel om store, ulovlige innkjøp i helsesektoren. Dette var informasjon som var tilkommet rådmannens kontor allerede et halvår i forveien, uten at noe skjedde.

På bakgrunn av Holviks varsel ble det først gjennomført en forvaltningsrapport. Rapporten fra Aust-Agder Revisjon IKS avdekket at Grimstad kommune mellom 2013 og 2015 kjøpte helsetjenester for rundt 65 millioner kroner fra åtte ulike leverandører, uten at det ble gjennomført konkurranse i forkant, slik lov og forskrift om offentlige anskaffelser krever.

Deretter kom granskingsrapporten fra revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO som avdekket at omfanget var større: Kommunen hadde over noen år gjort ulovlige direktekjøp for hele 100 millioner kroner. I rapporten får ledelsen i Grimstad kraftig kritikk for håndteringen av innkjøp.

Tross den alvorlige kritikken, fortsatte Grimstad kommune å kjøpe tjenester direkte fra det mest sentrale selskapet i saken i både 2016 og 2017. 

Helsekjøpsaken i Grimstad er ennå ikke avsluttet. Etter mange skjær i sjøen startet nylig granskingen av e-poster til ledere som har vært involvert i saken. I utgangspunktet er det e-postkontoene til to navngitte personer som skal analyseres. Men hvis det her framkommer informasjon som tyder på at andre personer har vært sentrale i anskaffelsene, vil oppdraget kunne bli utvidet til å også omfatte disse, heter det i oppdragsbeskrivelsen.

 

 

 

Hjelpepleier Anna Krogstad fra Orkdal fortalte om kritikkverdige forhold på sykehjemmet hun jobber. Krogstad var den andre kandidaten til denne kåringen.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.