Her er Birgit Valla avbildet da Stangehjelpa så dagens lys i 2015. Foto: Henning Holter Christensen, Hamar ArbeiderbladHenning Holter Christensen, Hamar Arbeiderblad

Stangehjelpa vekker internasjonal interesse

Stangehjelpa er en helt ny måte å organisere et lavterskeltilbud på innen psykisk helse. Stangehjelpa ble dratt i gang av Birgit Valla.

Profil 3

Birgit Valla, psykolog og leder i Stange fram til september.

Juryens begrunnelse:

Hun tok initiativet til Stangehjelpa, et lavterskel psykisk helsetilbud som opererer med «én dør inn»-prinsippet. Modellen sprer seg nå til flere kommuner, og andre land er interessert.

Slik stemmer du på Birgit Valla: Send kodeord PROFIL 3 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

I 2015 slo Stange kommune sammen tjenesten til barn og familier (Familiehjelpa) og rus og psykisk helsetjeneste for voksne. Med det var Stangehjelpa født; et gratis, lavterskel helsetilbud til alle i kommunen. Stangehjelpa ble initiert og ledet av psykologspesialist Birgit Valla fram til i høst, da hun begynte for seg selv.

Stangehjelpa opererer med «én dør inn»-prinsippet, der alt fra vernepleiere, helsesøstre, sykepleiere, sosionomer og psykologer jobber under samme tak, i tverrfaglige team med flat struktur. Innbyggere kan selv ta kontakt, definere egne behov og sammen med ansatte komme fram til hva som vil være den beste hjelpen. De har ikke ventelister, og den som henvender seg dit, får raskt time. I 2018 hadde Stangehjelpa 920 henvendelser, en økning på 67 fra året før.

Måten å organisere tjenesten på representerte noe helt nytt innen psykiske helse, og har vakt oppsikt også ut over landets grenser. I 2018 hadde Stangehjelpa besøk av 20 kommuner og 200 kommuneansatte fra hele landet. I tillegg hadde de besøk fra England, Australia og Danmark.

Så langt har Øvre Eiker, Oslo og Kongsberg innført et lavterskel psykisk helsetilbud etter samme modell, og flere er i gang.

I 2017 konkluderte Fylkesmannen i Hedmark med at Stangehjelpa brøt helselovgivningen fordi de ikke systematisk brukte kartleggingsverktøy, satte diagnoser og førte full journal. I etterkant sendte Helsedirektoratet ut et nytt rundskriv der det het at journalføringsplikten ikke var absolutt. Stange kommune endret senere sine rutiner. Hendelsen skapte offentlig debatt om hvordan det psykiske helsetilbudet i kommunene skal organiseres, og om kravet til diagnosesetting er for rigid.

I 2016 ble Birgit Valla tildelt Psykologprisen av Norsk psykologforening for arbeidet med oppbyggingen av Stangehjelpa. I begrunnelsen het det blant annet: «Hun utfordrer myndigheter, stiller spørsmål ved egen praksis, og skaper samfunnsdebatt. Slik bidrar hun vesentlig til at hele profesjonen utvikler seg».

Valla setter pris på å ha blitt nominert.

– Så morsomt. Jeg er kjempeglad. Det ligger mye hardt arbeid bak. Dette ser jeg som en anerkjennelse, sier Valla.

Dette er de andre kandidatene:

Kandidat 1: Hogne Eidissen,
prosjektleder/rådmann i Senja

Han har klart å samle fire kommuner om en sammenslåing som to av dem var imot, og skapt motivasjon hos politikere, ansatte og innbyggere for å utvikle Senja som ny kommune.  Les mer her:  Har skapt entusiasme for nye Senja

Kandidat 2: Erlend Solem,
samferdselsdirektør i Trøndelag

Han er ansvarlig for et pionerprosjekt hvor Trøndelag og ti andre fylker bruker sin innkjøpsmakt til å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåter. De kan bli norsk eksportartikkel og bidra til store klimagasskutt. Les mer her: Leder pionerprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter

Kandidat 4: Pål Smits,
administrerende direktør for Lindum AS

Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon. Les mer her: Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

Kandidat 5: Ida Pinnerød,
ordfører for Arbeiderpartiet i Bodø

Hun har stått i spissen for at Bodø i september ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024, trosset nasjonal og regional motstand og samlet hele landsdelen om den første arktiske kulturhovedstaden. Les mer her: Står støtt i stormen

Kandidat 6: Alf E. Jakobsen,
avgått ordfører i Hammerfest

Han gir seg nå etter 20 år som ordfører med rent flertall bak seg. Han har tatt Hammerfest fra Robek inn i gassalderen og blitt en mektig nasjonal talsperson for hele landsdelens interesser. Les mer her: En talsmann for Nord-Norge

Kandidat 7: Ingvild Vikingsen Skogestad
avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell

Hun har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler, hvor hele undervisningen er lagt om. Hun deler erfaringer og inspirerer andre på seminaret skolen inviterer til hvert år. Les mer her: En pådriver for digital skole

Kandidat 8: Alfred Bjørlo
ordfører for Venstre i Eid/Stad

Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Les mer her: Slåss for distriktene

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.