– Oj, det var stort. Nå var det godt jeg satt i stolen, sa Nav-leder Márjá Eira da hun fikk vite at hun er nominert som Årets kommuneprofil. Foto: PrivatPrivat

En pådriver for gode tjenester

Nav-leder Márjá Eira i Kautokeino er en pådriver for å gi brukerne gode tjenester på samisk.

PROFIL 5

Márjá Eira, (44) Nav-leder i Kautokeino

Begrunnelse

Márjá Eira har fått gjennomslag i Nav nasjonalt for digitale tjenester på samisk og er pådriver for en egen samisk Nav-region, Nav Sápmi. Hun er viktig i arbeidet med å få samisk språk, kultur og levemåte inn i Nav.

 

Slik stemmer du på Márjá Eira: Send kodeord PROFIL 5 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner. 

Kautokeino er rik på natur og kultur, men har sine utfordringer. Norges største kommune i areal sliter med barnefattigdom og høy arbeidsledighet, og mange av kommunens rundt 3.000 innbyggere har ikke høyere utdanning enn grunnskolen. 

Her er reindrift den viktigste næringen, men også en stor del av kulturen. 

Om lag 95 prosent av befolkningen er samisktalende. Det sier seg derfor selv at en viktig etat som Nav, har behov for både språkkompetanse og kulturforståelse for å ivareta brukerne av tjenestene.

Det har Nav-leder i Kautokeino, Márjá Eira, for lengst forstått. Den tidligere grunnskolelæreren og utdanningssjefen ved Samisk høgskole har siden hun begynte å jobbe i Nav, vært en pådriver for å gi brukerne gode tjenester på samisk. På alle arenaer hun deltar, påpeker hun viktigheten av det samiske språket i NAV.

– NAV ønsker å tilby likeverdige tjenester til alle brukerne over hele landet, og det er viktig for oss at folk føler at de kan snakke med oss på sitt eget språk. Det øker forståelsen, og sikrer rettssikkerheten. Márjá Eira er en aktiv pådriver for dette viktige arbeidet, sier direktør for Nav Troms og Nav Finnmark, Grete Kristoffersen. 

Eira er ikke bare glad i språk og kultur, men også folk, særlig barn og unge. Hun kjenner Finnmarks historie og vet at manglende utdanning kan skyldes manglende muligheter i oppveksten. 

Selv er Eira født og oppvokst i reindrift. Hun er også gift med en reindrifter. 

– Hennes samiske samfunnskompetanse, kompetanse i samiske næringer og samisk språk gjør at hun forstår utfordringer for eksempel reindriftsutøvere møter i NAV, og finner løsninger på disse, sier rådmann i Kautokeino, Kent Valio. 

Han er glad for å ha Nav-lederen i staben.

– Hun er en pådriver for likeverdige Nav-tjenester til den samiske befolkningen. Uten digitale tjenester på samisk, så vil digitalisering være et effektivt, strukturelt grep for å fornorske samiske brukere av Nav-tjenestene, sier Valio.

Han legger til at Eira også den drivende kraften i å få gjennomført Navs planer om å opprette et «Nav Sápmi» i regionaliseringen av Nav.

Les mer om kåringen av Årets kommuneprofil her

Dette er de andre kandidatene:

PROFIL 1: Lan Marie Nguyen Berg, I spissen for ambisiøs miljøpolitikk

PROFIL 2: Ole John Østenstad,  Har gjort kommunen til eit mønsterbruk

PROFIL 3: Geir Davidsen. Raus sjef med stor entusiasme 

PROFIL 4: Egil Mølland, Mann med mange hatter og pågangsmot

PROFIL 6: Nina Jentoft, I spissen for å snu et barnevern i krise

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.