Barnevernsleder Gerd Schumann får skryt for å ha vært en foregangsperson for den nye barnevernsloven og vist vei for hvordan barnevernet bør arbeide.

Barnevernsleder Gerd Schumann får skryt for å ha vært en foregangsperson for den nye barnevernsloven og vist vei for hvordan barnevernet bør arbeide.

Foto: Anne Enger Mjåland, Indre Akershus Blad
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Barnevernsleder med faglig tyngde og gode resultater

Gerd Schumann har vært en pådriver i arbeidet med å innføre barnevernsreformen i Aurskog-Høland.

Profil 3

Gerd Schumann, barnevernsleder i Aurskog-Høland

Begrunnelse:

Hun har vært en pådriver i arbeidet med å innføre barnevernsreformen.

Slik stemmer du på Gerd Schumann:

Send kodeord Profil 3 til nr. 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

– Oj, det var veldig hyggelig, sier barnevernsleder Gerd Schumann i Aurskog-Høland.

Hun legger til at det tross alt er 356 kommuner der ute som sikkert alle har gode kandidater å nominere, og at det derfor er ekstra hyggelig å være blant seks kommuneprofiler som kjemper om årets pris.

Schumann får særlig skryt for å ha startet tidlig med å tilegne seg ny og relevant kompetanse i forbindelse med barnevernsreformen. Samtidig har hun sørget for at de ansatte i barnevernet har fått samme innsikt og kunnskap. 

Barnevernslederen har vært opptatt av å prioritere bedre og mer innsats og tiltak i hjemmet. Det har gjort at det har blitt enda tydeligere for alle hvor viktig det er å komme tidlig inn i saker.

Schumann beskrives som en barnevernsleder med faglig tyngde. Hun roses for å ha en klar målsetting med sitt lederskap, noe som gjør at hun på en veldig god måte får med seg fagpersoner i det omfattende endringsarbeidet som reformen krever.

Det blir også lagt merke til at barnevernslederen bruker tid på inkluderende prosesser, og på den måten sikrer at alle som jobber i barnevernet, har et eierskap til mål og tiltak.

Mye tyder på at barnevernslederens nitide jobbing for å et bedre, kommunalt barnevern bærer frukter. Omdømmet til barnevernet i Aurskog-Høland skal ha styrket seg de siste årene, både blant innbyggere, ansatte og politikere. Suksessoppskriften skal være barnevernets evne til å komme tidlig inn i saker og for å jobbe aktivt med å aktivisere det profesjonelle og private nettverket for barnets beste.

Barnevernssektoren i Aurskog-Høland skårer også høyt på Kommunebarometeret, med en 12. plass de to siste årene. 

Familie- og barnevernsenheten har økt antall ansatte som jobber med utsatte familier, redusert akuttplasseringene og hentet hjem flere barn fra institusjoner og fosterhjem. Flere barn har fått kontakt med sine biologiske foreldre.

I tillegg har enheten gjennom de siste fire årene hatt et totalt mindreforbruk på 4–8 millioner kroner hvert år.