Regjeringen innførte i fjor 20 timer gratis barnehage for familier med lav inntekt for blant annet å få flere innvandrerbarn til å gå i barnehage. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Lavere andel minoritetsbarn går i barnehage

Andelen minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år som går i barnehage er lavere enn i 2014, til tross for tiltak rettet mot innvandrerbarn.

I 2014 gikk nesten 75 prosent av alle minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år i barnehage. Det var rekord etter mange år med økning. I fjor falt andelen til 74 prosent, viser tall fra Kostra.

FAKTA

* Stortinget har bevilget 51 millioner kroner til gratis kjernetid i 2015.

Midlene går gjennom kommunenes rammefinansiering.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2013 viser at gratis kjernetid gjør at minoritetsbarn som bodde i bydeler der gratis kjernetid ble tilbudt som et prosjekt, gjorde det bedre på kartleggingsprøver i første klasse.

Rapporten viste også at når kjernetid var gratis og bydelene jobbet aktivt for å få barn til å starte, begynte flere barn med innvandrerbakgrunn i barnehage.