Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Her er alle tabellene i Kommunebarometeret 2016

Barometeret rangerer Kommune-Norge på 12 sektorer. Her finner du rangeringene på hver enkelt sektor.

Det er totalt 126 nøkkeltall som ligger til grunn for Kommunal Rapports kommunebarometer. Den viktigste kilden til dataene er SSBs Kostra-database, som blir publisert 15. mars og oppdatert 15. juni hvert år.

De 126 nøkkeltallene er fordelt på 12 ulike sektorer. I hver av sektorene kan man rangere Kommune-Norge. For å bli rangert, må kommunen imidlertid ha data for 60 prosent av nøkkeltallene. I flere av tabellene er det noen kommuner som ikke er rangert fordi det mangler data.

Hvis din kommune ikke dukker opp i tabellen, betyr det at det ikke har vært tilstrekkelig antall nøkkeltall.

NB: Kommunal Rapport setter de ti største kommunene i kommunegruppe 14. Kommunegruppe 13 har da færre kommuner enn det man vil finne i SSBs inndeling. Ellers følger kommunegruppene SSB.

Lenke til hver enkelt tabell finner du her:

Etter første publisering har vi fått inn enkelte korreksjoner og rettet noen feil. Korreksjonene har marginal betydning, men kan ha påvirket tabellplasseringen for noen kommuner. Tabellene er sist oppdatert lørdag 20. august.