Gjennom Securedrop kan våre kilder kan overføre dokumenter og kommunisere med redaksjonen uten å bli identifisert, om nødvendig.
Kommentar

Uten spor kan du nå varsle om kritikkverdige forhold

Kommunal Rapport er opptatt av å sikre kilder som vil dele informasjon uten å bli sporet. Derfor tilrettelegger vi for det.

For Kommunal Rapport handler det om å ta det digitale kildevernet og samfunns-oppdraget på alvor.

Også i Kommune-Norge er det noen ganger avgjørende å kunne tipse avisa om kritikkverdige forhold uten å legge igjen avslørende dataspor.

Som verdens ledende redaksjoner for undersøkende journalistikk, tar derfor Kommunal Rapport nå i bruk Securedrop, et digitalt system for kryptert, sikker og anonym korrespondanse. Det betyr at kilder kan overføre dokumenter og kommunisere med redaksjonen uten å bli identifisert, om nødvendig.

Som regel er det ikke behov for mer sikkerhet enn at du kan bruke ordinær telefon og e-post for å gjøre oppmerksom på forhold du mener trenger et kritisk søkelys. I noen tilfeller er det likevel annerledes.

Det kan være situasjoner der kilder opplever at sikkerheten deres er truet, hvis det blir kjent at nettopp han eller hun har belyst forhold som noen har interesse av å skjule.

Varslertjenesten Securedrop er laget av Freedom of the Press Foundation, og brukes av blant andre VG, Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK i Norge. Fra utlandet kjenner vi for eksempel The Guardian og Washington Post som brukere av det samme systemet.

Dette er et tilbud til kilder som vil gi informasjon til samfunnets beste. For Kommunal Rapport handler det om å ta det digitale kildevernet og samfunnsoppdraget på alvor.

Da jeg startet som ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport for drøye 10 år siden, sa jeg at vi skal drive vesentlig og kritisk undersøkende nyhetsjournalistikk. Det gjelder fremdeles. Ifølge formålet skal Kommunal Rapport være Norges ledende mediehus innen kommunesektoren, og den journalistiske virksomheten skal være til beste for kommunenes innbyggere.

For å være rustet for framtida, har vi internt tegnet ulike scenarioer, slik mange andre bedrifter og kommuner også gjør. Naturlig nok framstår digitalisering som en tydelig driver. Her er det ikke minst viktig å være bevisst på sikkerhet.

Effektivisering er så klart også viktig, slik at vi i hele kommunestyreperioden – og ut over den, kan ha ressurser til å drive god journalistikk. Det forutsetter at vi i mediebransjen ivaretar kildevernet på veien, akkurat som ansvarlige i kommunesektoren må hegne om personvernet. Kildene er avgjørende i journalistikken, og vi redaktører og journalister vil selvsagt behandle dem deretter. Det krever ny innsikt og kompetanse hos alle, i en tid hvor vi etterlater spor på nettet.

For å ivareta samfunnsoppdraget vårt, er utviklingsredaktøren i digital tid en like viktig kraft i redaksjonen som nyhetsredaktøren. Fra denne uka er Espen Andersen ansatt som utviklingsredaktør i Kommunal Rapport. Han kommer fra NRK, der han har jobbet som utvikler og journalist i mange år.

Espen Andersen var med på å sette opp Securedrop-tjenesten for NRK, og han er følgelig godt kjent med Tor-nettverket som Securedrop bruker. Det er innrettet slik at man kan bruke internettet mest mulig anonymt. Alt som lastes opp, blir kryptert og ingen informasjon som kan identifisere kilden skal bli lagret – bortsett fra den informasjonen som kilden velger å oppgi.

Som utviklingsredaktør skal Espen Andersen følge opp Kommunal Rapports strategi for nisjer og innovasjon, sammen med alle oss som skal stå på for å levere nyttige nyheter i et lokaldemokratisk perspektiv. Blant annet vil sakene være basert på tips og dokumenter fra ulike personkilder, som alle skal kunne føle seg trygge.

Vi streber hele tida etter å utføre oppdraget vårt på beste måte, enten det er løpende dekning av hendelser eller saker vi setter på dagsordenen. Rent praktisk betyr det for eksempel at vi daglig oppdaterer ordførerkart, for å vise konsekvensene av velgernes atferd i kommuner og fylker. Vi rapporterer selvsagt hvordan forhandlingene foregår, og vi lager saker vi finner underveis.

Alt som skjer er ikke alltid i tråd med boka, og da er det viktig å avdekke avvikene. Tips og dokumenter kan hjelpe oss å sette problemer under debatt. Med muligheten til å bruke Securedrop, kan også utsatte kilder med sensitivt materiale og i kritiske situasjoner bidra på en god og sikker måte.

Bruksanvisning og forholdsregler finner du på Kommunal Rapports nettside.