Høgres Arne Glenn Flåten lanserte overraskande den konstituerte kommunedirektøren som kandidat til stillinga som kommunedirektør då saka blei handsama i kommunestyret. Han forklarte forslaget med omsyn til kontinuitet og stabilitet i kommunen. Kor var det omsynet tidlegare i prosessen?

Høgres Arne Glenn Flåten lanserte overraskande den konstituerte kommunedirektøren som kandidat til stillinga som kommunedirektør då saka blei handsama i kommunestyret. Han forklarte forslaget med omsyn til kontinuitet og stabilitet i kommunen. Kor var det omsynet tidlegare i prosessen?

Foto: Arve Uglum/Sogn Avis
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tvilsam tilsettingsprosess i Sogndal

Sogndal kommune har endeleg fått ny kommunedirektør. Det er å håpe at resultatet er betre enn prosessen.

Tilsettingsprosessen i Vestland-kommunen har vore eit underleg syn. Korleis kan eit kommunestyre snu 180 grader og velje ein kandidat som ikkje var innstilt, etter det som skal ha vore eit grundig arbeid i tilsettingsutvalet?

Det er oppsiktsvekkande at tilsette melder seg på i tilsettingsarbeidet på ein slik måte.