Tilhengerne av å dele Kristiansand tolker Statsforvalterens formulering om at Søgne og Songdalen vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner som en delseier.

Tilhengerne av å dele Kristiansand tolker Statsforvalterens formulering om at Søgne og Songdalen vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner som en delseier. 

Foto: Tone Holmquist
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Statsforvalterens indirekte råd om Kristiansand: Deling ingen god idé

Striden om deling av Kristiansand er ikke over ennå, men Statsforvalteren i Agder er klar: Å være robust blir vesentlig for kommuner som må takle en mer usikker framtid.

Statsforvalteren har ingen mening om kommunen skal deles, men det er vanskelig å lese kunnskapsgrunnlaget som ble presentert onsdag, annerledes enn at dette er en dårlig idé.

Hva gjør kommunal- og distriktsministeren med et kunnskapsgrunnlag som ikke er til å misforstå.