Politiets sikkerhetstjeneste, som ledes av Hans Sverre Sjøvold, har viktig spesialkompetanse som må komme lokale folkevalgte til gode, skriver Jan Inge Krossli, som likevel mener at politidistriktene kan ha ansvaret for deres sikkerhet.

Politiets sikkerhetstjeneste, som ledes av Hans Sverre Sjøvold, har viktig spesialkompetanse som må komme lokale folkevalgte til gode, skriver Jan Inge Krossli, som likevel mener at politidistriktene kan ha ansvaret for deres sikkerhet.

Foto: Terje Pedersen / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Rikets sikkerhet er også lokal

Politiet, departementet og KS er enige om at hets og trusler mot lokalpolitikere er et stort problem, men ikke om hvordan det best løses.

En trussel mot en person som utøver sitt verv som lokalt folkevalgt, er en trussel mot hele lokaldemokratiet. Hatefulle ytringer og trusler mot lokalpolitikere er et voksende problem. Det har KS dokumentert.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.