Fylkene er nærmest til å vurdere næringslivets behov for faglært arbeidskraft. Bildet er fra Etterstad videregående skole i Oslo, med lærer Bernhard Remvik blant kokkeelever.

Fylkene er nærmest til å vurdere næringslivets behov for faglært arbeidskraft. Bildet er fra Etterstad videregående skole i Oslo, med lærer Bernhard Remvik blant kokkeelever.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Regjeringen tvinger fylkene til å gi flinke elever frihet

Regjeringen vil trumfe gjennom en politisk overstyring av fylkenes ansvar for videregående skoler. Det vil svekke lokaldemokratiet og gi dårligere tilbud.

Kampen mellom staten og fylkeskommunene om de videregående skolene er et nytt eksempel på at det lokale selvstyret settes til side når rikspolitikernes politiske kampsaker skal gjennomføres.

Alle partier gjør det, men det tar seg selvsagt dårligere ut når det kommer fra regjeringspartier som hyller det lokale selvstyret i festtaler. Det svekker deres troverdighet, og det svekker lokaldemokratiet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.