Omstilling av omsorgstjenestene i kommunene vil bli vanskelig både når det gjelder samhandlingen med sykehusene, oppgavefordeling og arbeidstid, skriver Agnar Kaarbø.

Omstilling av omsorgstjenestene i kommunene vil bli vanskelig både når det gjelder samhandlingen med sykehusene, oppgavefordeling og arbeidstid, skriver Agnar Kaarbø.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Omstilling i omsorg blir vanskelig

Selv om utgangspunktet er godt, vil omstilling av helse- og omsorgssektoren kreve mye av mange. Tre områder blir vanskelige for kommunene.

Lederen av helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, har det travelt. Mange vil høre budskapet om at det haster å omstille helse- og omsorgssektoren, men at det likevel er tid til å handle.

De fleste av tiltakene inneholder kime til konflikter og krav om omstilling.