Hvilke endringer i inndeling og organisering av departementene kan vi se for oss med utgangspunkt i de politiske prioriteringene? Hvor dristige vil partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) være i Hurdal?

Hvilke endringer i inndeling og organisering av departementene kan vi se for oss med utgangspunkt i de politiske prioriteringene? Hvor dristige vil partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) være i Hurdal?

Foto: Frode Hansen, VG
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ny regjering: Tør Støre og Vedum å omorganisere departementene?

En regjeringsdannelse er en god anledning til å se kritisk på antall departementer og hva de styrer. Hvor nytenkende tør Støre og Vedum å være?

Det viktigste regjeringsforhandlerne i Hurdal holder på med, er å lage en regjeringsplattform. Som tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande skriver i sin selvbiografi Oppreist fra 2020: Dette er et dokument som viser helheten i en regjerings prioriteringer over flere år. Innholdet vil påvirke så godt som alle deler av samfunnet.

En kamp Vedum helst bør gjøre unna i Hurdal, er hvordan en forsterket distrikts- og regionalpolitikken skal organiseres.