Kommunene fikk i april en hovedrolle i å gjennomføre TISK-strategien, med testing, smittesporing, karantene og isolering. Men først i september ble en nasjonal styringsgruppe etablert, hvor KS var representert.

Kommunene fikk i april en hovedrolle i å gjennomføre TISK-strategien, med testing, smittesporing, karantene og isolering. Men først i september ble en nasjonal styringsgruppe etablert, hvor KS var representert.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

KS bør bli pandemipartner

Kommunene har et så stort ansvar for å møte en pandemi i Norge at KS bør bli formell partner i den nasjonale krisehåndteringen.

Koronakommisjonens tvetydige konklusjon er, fritt gjengitt, at det har gått bra tross alt. Den gjelder både staten og kommunene.

«Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god», mener kommisjonen. Men de var ikke var godt nok forberedt på en pandemi, selv om dette er den nasjonale krisen som de siste par tiårene er blitt vurdert som den mest sannsynlige og farlige.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.