Koronakrisen har gått hardt utover barn og unge. På bildet massetestes elever ved Tromsdalen videregående skole. Tre videregående skoler i Tromsø ble stengt under et smitteutbrudd.

Koronakrisen har gått hardt utover barn og unge. På bildet massetestes elever ved Tromsdalen videregående skole. Tre videregående skoler i Tromsø ble stengt under et smitteutbrudd.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kostra ikke noen koronafasit

Kostra-tallene sier noe om hvordan kommunene har håndtert koronakrisen. Neste år vil de si noe om hvordan ettervirkningene er blitt løst.

De endelige Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå publiserte tirsdag bekrefter at kommunesektoren samlet har fått kompensert ekstra kostnader og tapte inntekter som følge av koronakrisen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.